Vi har ett nära samarbete med öppenvården.

Kognitiv beteendeterapi kombinerat med Modern 12-stegsbehandling och Motiverande Samtal. Så ser öppenvårdskoncept ut! Med modern 12-stegsbehandling menas att man integrerar 12-steg med två andra effektiva närbesläktade behandlingsmetoder (Kognitiv Beteendeterapi och Motiverande Samtal) som kompletterar varandra på ett bra sätt. Detta innebär att klienterna får en mycket mer heltäckande och användbar behandling än den som enbart går i traditionell 12-stegsbehandling eller enskild KBT.

I arbetet med beroende/missbruk eftersträvar ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärktsammanhang.