På Mariagården HVB skapar vi gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid, som ger möjlighet till att växa och läka.

Personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet hjälper den boende att bearbeta sorger och trauman. All personal är utbildad inom motiverande samtal, MI. När våra arbetsverktyg inte räcker till har vi nära samarbete med psykolog och sjukvård på ett säkert sätt. Flickan/kvinnan får stöd i att förbättra hälsan och uppmuntras till ett aktivt liv, vilket speglas i de aktiviteter som erbjuds av boendena.

Personal jobbar utifrån ett salutogent perspektiv, där vi tror på en bra balans mellan den psykiska och fysiska hälsan. På boendena fokuserar vi på olika friskfaktorer, så som utbildning och sysselsättning. Målet är att stärka flickans/kvinnans egna kraft och förmåga till att skapa ett liv utanför, med kamrater och aktiviteter som flickorna/kvinnorna behöver för att bygga ett annat liv bortom det de behövt lämna.

En kontaktperson tilldelas varje flicka/kvinna och barn. Kontaktpersonen har den lilla extra kontakten med flickan/kvinnan eller barnet, men all personal på boendena stöttar och hjälper alla boenden med:

√ Sekretessmarkering och särskild postadress

√ Namnbyte

√ Polisanmälan.

√ Ansöka om ekonomiskt bistånd.

√ Ansökan om förskola eller skola.

√ Olika myndighetskontakter.

√ Vårdkontakter.

√ Diverse inköp.

√ Säkerhetsutbildning tillsammans med säkerhetsansvarig.

Vi har personal certifierade att utföra hot och riskbedömningar enl. SARA, PATRIARK och SAM. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

 

Barnperspektiv:

Vi har en särskild utsedd barnansvarig på boendet för att synliggöra, bekräfta och giltig göra barnets upplevelser. Barnansvarige är utbildad inom Trappan samtal som hjälper barnet att bearbeta det den varit med om. Viss personal på boendet är även utbildad förskolelärare.

Vi erbjuder olika aktiviteter som är barnanpassade. Boendet ligger nära skog och natur vilket möjliggör för aktiviteter i friluftsmiljö.