Mariagården HVB erbjuder skyddat boende och utslusslägenheter. Mariagården HVB tar emot flickor och kvinnor i åldern 15-35år, med medföljande barn upp till 12år. Hit kommer flickor och kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation. Boendet är beläget i Uppsala län och tar emot från hela Sverige.

Vid önskan ordnar vi med transport.


Kontakt