MariagårdenHVB är uppdelat på två hus. Det ena vid namn Tallbacken tar emot flickor i åldern 15-22år och det andra, Mariagården, tar emot kvinnor i åldern 23-35år med eller utan barn upp till 12år. De båda husen är utrustade med direktlarm till Securitas samt kamerabevakning. Personal finns tillgänglig på boendet dygnet runt.

Rummen på Mariagården och Tallbacken är inredda med värme och kärlek, det finns stora samlingslokaler, lek- och pysselrum och trädgårdar som erbjuder många aktiviteter. Mariagården kännetecknas av en familjär stämning, säkerhet, stöd, uppmuntran och utveckling.

Målet för oss på Mariagården HVB är att flickan/kvinnan vid utflytt ska kunna klara ett självständigt liv, ha god hälsa samt kunna ta ansvar för sin egen trygghet och säkerhet.

 

UTSLUSS

Mariagården Utsluss har flera lägenheter  i närheten av Mariagården. Alla lägenheter är i mycket fint skick och är fullt utrustade. Lägenheterna har direktkopplat larm till securitas.

Inför utslussningen ska en genomförandeplan göras för fortsatt planering i eget boende med stöd. Även planering för ”Vad händer sen” efter utsluss, bör göras snarast tillsammans med socialtjänstens handläggare. Flickorna/kvinnorna ska under utslussningen ges utbildning i allt sådant som behövs för att klara ett eget ansvarsfullt liv. (Ex. laga mat, tvätta, veta hur man kontaktar sjukvård, hålla ordning på sin ekonomi etc.) Sammantaget en fördjupad ADL träning, allmän daglig livsföring.

Personal går igenom grundläggande lagar och regler som finns i Sverige med flickorna/kvinnorna. De ska även få info om rättigheter och skyldigheter, attityder och värderingar som gäller i Sverige. Personal bokar in regelbundna träffar/samtal med kvinnorna och personal finns tillgänglig dygnet runt på Mariagården.

Stöttningen kan innebära:

  • Att strukturera vardagen i att sköta ett hem, det vill säga tvätta, städa, handla mat
    och hantera sin egen ekonomi. (ADL träning)
  • Att ta kontakt med myndigheter.
  • Att knyta sociala kontakter.
  • Stöd kring studier och arbete.
  • Söka eget boende

Under tiden kvinnorna bor på utsluss är det viktigt att genomförandeplanen regelbundet uppdateras.

 

Kök
7719_Kok_400px  7691_Kok_400px

Allrum
7716_Allrum_400px  7700_Allrum_400px

Sovrum
7705_Sovrum_400px  7713_Sovrum_webb

Våtutrymme
7726_Vatutrymme_webb  7697_Vatutrymme_webb