Mariagården HVB är uppdelat på två hus. Det ena vid namn Tallbacken tar emot flickor i åldern 15-22år och det andra, Mariagården, tar emot kvinnor i åldern 23-35år och flickor /kvinnor 15-35 år med barn från 0 till 12år. De båda husen är utrustade med kameraövervakning och direktkopplat larm till bemannad larmcentral. Personal finns tillgänglig på boendena dygnet runt.

Rummen på Mariagården och Tallbacken är inredda med värme och kärlek och det finns stora samlingslokaler, lek- och pysselrum och trädgårdar som erbjuder många aktiviteter. Mariagården HVB kännetecknas av en familjär stämning och hög säkerhet där personal stöttar och uppmuntrar till en positiv utveckling.

Målet för oss på Mariagården HVB är att flickan/kvinnan vid utflytt ska kunna klara ett självständigt liv, ha god hälsa samt kunna ta ansvar för sin egen trygghet och säkerhet.


UTSLUSS

Mariagården Utsluss har flera lägenheter och alla är i mycket fint skick och är fullt utrustade. Lägenheterna har direktkopplat larm till bemannad larmcentral.

Mariagården Utsluss erbjuder skyddat boende i separata lägenheter för flickor, kvinnor, familjer och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation från 18 år och uppåt, med möjlighet att ta med husdjur.

De boende ges under utslusstiden utbildning i allt sådant som behövs för att klara ett eget ansvarsfullt liv såsom att laga mat, tvätta, veta hur man kontaktar vårdinrättningar, hålla ordning på sin ekonomi etc. Sammantaget en fördjupad ADL-träning, allmän daglig livsföring.

Personal går igenom grundläggande lagar och regler som finns i Sverige med de boende. De får även information om rättigheter och skyldigheter, normer och värderingar som gäller i Sverige. Personal bokar in regelbundna träffar/samtal med de boende och det finns personal tillgänglig per telefon dygnet runt på Mariagården HVB.

Stöttningen kan till exempel innebära:

· Att strukturera vardagen.

· Att ta kontakt med myndigheter.

· Att knyta sociala kontakter.

· Stöd kring studier och arbete.

· Söka eget boende

Kök
7719_Kok_400px  7691_Kok_400px

Allrum
7716_Allrum_400px  7700_Allrum_400px

Sovrum
7705_Sovrum_400px  7713_Sovrum_webb

Våtutrymme
7726_Vatutrymme_webb  7697_Vatutrymme_webb


Kontakt