Skyddslägenheter

Mariagården har flera skyddslägenheter och alla är i mycket fint skick och är fullt utrustade. Lägenheterna har direktkopplat larm till bemannad larmcentral.

Mariagården erbjuder skyddslägenheter för flickor, kvinnor, familjer och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation från 18 år och uppåt, med möjlighet att ta med husdjur.

De boende ges under tiden i skyddslägenheten utbildning i allt sådant som behövs för att klara ett eget ansvarsfullt liv såsom att laga mat, tvätta, veta hur man kontaktar vårdinrättningar, hålla ordning på sin ekonomi etc. Sammantaget en fördjupad ADL-träning, allmän daglig livsföring.

Personal går igenom grundläggande lagar och regler som finns i Sverige med de boende. De får även information om rättigheter och skyldigheter, normer och värderingar som gäller i Sverige. Personal bokar in regelbundna träffar/samtal med de boende och det finns personal tillgänglig per telefon dygnet runt på Mariagården.

Stöttningen kan till exempel innebära:

· Att strukturera vardagen.

· Att ta kontakt med myndigheter.

· Att knyta sociala kontakter.

· Stöd kring studier och arbete.

· Söka eget boende

Exempel på en av våra skyddslägenheter:

Kök
7719_Kok_400px  7691_Kok_400px

Allrum
7716_Allrum_400px  7700_Allrum_400px

Sovrum
7705_Sovrum_400px  7713_Sovrum_webb

Våtutrymme
7726_Vatutrymme_webb  7697_Vatutrymme_webb


Kontakt