Mariagården deltog i socionomdagarna i Stockholm 14-15 april 2015!