Go to Top

Hem

Välkommen till Mariagården

Mariagården är ett HVB-hem med åtta platser, det är ett skyddat boende för flickor och kvinnor i åldern 16–35 år med medföljande barn upp till tolv år, som är utsatta för våld och förtryck, även hedersrelaterat.

Läs mer

Verksamheten

På Mariagården skapar vi gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid. Personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet hjälper till med läxläsning och stöttar och motiverar flickorna i sina studier.

Läs mer

Aktiviteter

På Mariagården finns en veckostruktur med gruppträffar, tider för skyddsutredning, tider för individuella samtal, träningspass, tider för studier, pyssel och skapande verkstad.

Läs mer

Senaste nytt

Mariagården – en av utställarna under SSIL:s Seminarium

Följande datum kommer Mariagården delta som utställare i SSIL:s Seminarium:

Torsdag 5 februari – Linköping
Torsdag 12 mars – Umeå
Torsdag 8 oktober – Örebro
Torsdag 19 november – Helsingborg

Läs mer om SSIL:s seminarium på SSIL:s

Read More